Afwezigheid van 1 dag zonder attest aan Medex doorgeven

Sommige werkgevers vragen voor een afwezigheid van één dag geen medisch attest.

Niet-federale besturen die op ons beroep doen voor het beheer van afwezigheden en controles moeten ons ten laatste de dag na de afwezigheid van het personeelslid een formulier Afwezigheid ziekte van 1 dag zonder attest overmaken zodat wij een zicht hebben op de ziektegeschiedenis van het personeelslid.


Hoe een controle aanvragen?

Het is aan de werkgever om een controle aan te vragen.

De werkgever vraagt dit aan ons medisch centrum uit de regio van het personeelslid of via het Service Center Gezondheid.

Wij vragen volgende gegevens van de te controleren persoon: naam, voornaam, rijksregisternummer, afwezigheidsperiode en telefoonnummer.

Contractuele personeelsleden die ten laste staan van de mutualiteit worden niet door ons  gecontroleerd. Die taak is voor de arts van de mutualiteit.


Wanneer gebeurt er een controle?

Wij controleren alleen op vraag van de werkgever. Door het systeem gegenereerde controleopdrachten zijn er niet.

De controle kan gebeuren op elk ogenblik van de afwezigheid.

Een werkgever kan vragen een personeelslid onder Spontane controle te plaatsen.


Waar vindt de controle plaats?

Het te controleren personeelslid wordt uitgenodigd in ons medisch centrum van zijn regio.


Feedback Medex

Wij informeren werkgevers via e-Box over:

  • Afwezigheidsperiodes die op de medische attesten staan die wij ontvangen van de personeelsleden;
  • Beslissingen die wij hebben genomen (na een controleonderzoek, medisch onderzoek verminderde prestaties, verblijf in het buitenland tijdens het ziekteverlof, …).

TOP

 

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Victor Hortaplein 40/10

1060 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)

Hebt u een klacht? ​Elektronisch formulier

Hebt u een vraag of wil u ons documenten sturen?  medex@health.fgov.be