Het slachtoffer (of ieder ander belanghebbende) stuurt zijn herzieningsaanvraag en al de medische verantwoordingsstukken naar de werkgever. De werkgever maakt dan alles over aan onze dienst Evaluatie Lichamelijke Schade te Brussel.

E-services

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)