Als de beroepsziekte van het slachtoffer is afgesloten met een blijvende arbeidsongeschiktheid kan je als werkgever ons op elk moment vragen het slachtoffer opnieuw te onderzoeken. Je vraagt dit aan bij de dienst Evaluatie Lichamelijke Schade te Brussel.

Contact information

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)