Zuid- en Centraal-Amerika en de Caraïben worden momenteel getroffen door een uitbraak van het zikavirus.
Brazilië heeft tot nu toe het meeste gevallen van het zikavirus gemeld. Bekijk de getroffen landen op de ECDC-website.

Het zikavirus wordt overgedragen door Aedes-muggen. Verspreiding van het zikavirus binnen Europa is weinig waarschijnlijk, maar niet onmogelijk. De Aedes aegypti-mug komt niet voor in Europa, maar de Aedes albopictus-mug (de Aziatische tijgermug) komt wel  voor in Zuid-Europa tijdens de zomer. Lokale  uitbraken van het zikavirus zijn dus mogelijk in Zuid-Europa wanneer iemand zou terugkeren met het zikavirus en vervolgens wordt gestoken door een Aedes albopictus, naar analogie met wat er soms gebeurt na een importgeval van dengue of chikungunya.  In België komen de muggen momenteel niet voor.

In Europa werden een aantal gevallen van het zikavirus gemeld bij reizigers die de getroffen gebieden bezochten. Er werden tot nu toe geen ernstige complicaties vastgesteld bij deze personen.

Het zikavirus

Het zikavirus wordt overgedragen door muggen die vooral overdag steken. Het virus veroorzaakt symptomen als koorts, hoofdpijn, huiduitslag, spier- en gewrichtspijn, moeheid en rode ogen. De ziekte verloopt vrij mild en na een week zijn de klachten vaak weer verdwenen. Er bestaat geen specifieke behandeling en geen vaccin tegen het zikavirus.

Het zikavirus is relatief ongevaarlijk voor volwassenen. Maar er zijn aanwijzingen dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap, mogelijk een verhoogde kans geeft op afwijkingen bij het ongeboren kind (zoals microcefalie). Er zijn ook aanwijzingen dat het zikavirus de verlammingsziekte Guillain-Barré kan veroorzaken. Onderzoek is gaande naar het oorzakelijk verband tussen een infectie met het zikavirus en deze aandoeningen.

Aanbevelingen

Reizigers kunnen zichzelf beschermen door overdag en in de vroege avond maatregelen te nemen om muggenbeten te voorkomen (muggenwerend middel gebruiken, dragen van lange mouwen en broekspijpen).

Zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, wordt aangeraden om niet-noodzakelijke reizen uit te stellen naar gebieden waar een uitbraak van het zikavirus bezig is. Indien de reis niet uitgesteld kan worden, consulteert men best op voorhand een arts om preventieve maatregelen te bespreken. Na de reis wordt geadviseerd om een verloskundige of gynaecoloog te informeren over een verblijf in een gebied waar zikavirus voorkomt.

Wereldwijd zijn gevallen vastgesteld waarbij het zikavirus seksueel werd overgedragen. Uit voorzorg is het aan te raden dat mannelijke reizigers onbeschermde seks vermijden gedurende ten minste 2 maanden na terugkeer uit een getroffen gebied, of voor 6 maanden indien ze symptomen vertonen van het zikavirus of indien een infectie met het zikavirus werd vastgesteld

Noodtoestand

De WHO heeft op 1 februari de internationale noodsituatie uitgeroepen zodat in de getroffen landen maatregelen genomen kunnen worden om het virus op te sporen, de verspreiding ervan tegen te gaan en een vaccin te zoeken. De internationale coördinatie zal ook helpen om de aanwezigheid van het virus beter in kaart te brengen en onderzoek te doen naar het verband met de afwijkingen bij ongeboren kinderen of met de verlammingsziekte Guillain-Barré.

Meer informatie

 Zie de veelgestelde vragen over het zikavirus

Meer informatie over het zikavirus en reisadvies in verband met het zikavirus vindt u op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde

Consulteer ook het reisadvies op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Informatie voor professionelen: website Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Informatie op de website van het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)