De problematiek van het cytomegalovirus bij de zwangere vrouw (november 2015) (HGR 9262) 

Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren voor de Belgische voor de volksgezondheid bevoegde overheden en voor zwangere vrouwen (zowel met als zonder beroepsactiviteit) met betrekking tot de preventie van cytomegalovirusinfecties bij moeders en pasgeborenen.