Pic_dementia

Dementie: diagnose, gedragsmanagement, ethische kwesties (HGR 8890) Update Februari 2017

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad specifieke aanbevelingen over de diagnose van dementie, gedragsmanagement en de opgeworpen ethische kwesties. Dit verslag heeft tot doelstelling om specifieke aanbevelingen ter beschikking te stellen van de beroepsbeoefenaren over de diagnose van dementie, gedragsmanagement en de opgeworpen ethische kwesties.