1) Lopende aanvragen voor het gebruik van GGO’s in menselijke en/of dierlijke voeding of voor de teelt

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid houdt een lijst bij van de vergunningsaanvragen voor genetisch gemodificeerde organismen (WEB) (Register of questions), die werden ingediend onder de verordening 1829/2003 (Food/Feed) of de richtlijn 2001/18/EG (teelt). De beoordeling van deze aanvragen is nog aan de gang en hierover werd nog geen toelatingsbeslissing genomen.

2) Lopende aanvragen voor veldproeven met GGO’s (planten) in België

Er werd een raadpleging afgesloten op 13 februari 2020 over een driejarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs: dossier B/BE/20/V1 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 14 februari 2019 over een éénjarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs: dossier B/BE/19/V1 (HTML).

3) Aanvragen voor klinische proeven met GGO’s (geneesmiddelen) in België

Er vindt een raadpleging plaats van 18 augustus tot 17 september 2020 over het gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen gevorderde of gemetastaseerde solide tumoren: dossier B/BE/20/BVW3 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 3 april 2020 over het gebruik van twee genetisch gewijzigde vaccins tegen HPV-infecties (Humaan Papilloma Virus) B/BE/20/BVW2 (HTML).