Op deze pagina vindt u alle informatie voor gemeentebesturen die wilsverklaringen inzake euthanasie registreren.

De gemeentebeambte heeft twee verantwoordelijkheden in de registratieprocedure van een wilsverklaring:

  • De identiteitscontrole van de persoon die de wilsverklaring ter registratie aanbiedt Hij moet dus ofwel controleren of de identiteit van de persoon die de wilsverklaring aanbiedt overeenkomt met de identiteit van de persoon waarop de wilsverklaring betrekking heeft, ofwel moet hij controleren of de persoon die de wilsverklaring voor registratie aanbiedt diegene is die door de betrokken lichamelijk onbekwame persoon is aangeduid om zijn wilsverklaring in te dienen.
  • De controle van de conformiteit van de wilsverklaring met het model dat als bijlage bij het koninklijk besluit van 2 april 2003 is gevoegd. Zoals wordt verduidelijkt in het Verslag aan de Koning bij het koninklijk besluit van 27 april 2008, gaat het hier over een formele controle. (Met name : zijn alle gegevens ingevuld? Heeft iedereen getekend?).

Meer over dit thema: