Het TRAVIFOOD-project bestudeerde onder meer Norovirus, dat buikgriepsymptomen veroorzaakt, en hepatitis A en E, die in ernstige gevallen tot geelzucht kunnen leiden. De resultaten bevestigen dat handhygiëne en ontsmetting, vooral na het toiletbezoek, cruciaal zijn om besmetting van voedingsmiddelen te voorkomen.

Een doelstelling van het project, dat door de FOD Volksgezondheid werd gefinancierd, was om de analysemethoden voor virussen in voeding te optimaliseren zodat voedseluitbraken beter kunnen worden opgespoord. Daarnaast hebben de onderzoekers verscheidene biociden (ontsmettingsmiddelen) geëvalueerd, die tegen micro-organismen in de voedingsindustrie worden gebruikt. Tot slot hebben ze modellen ontwikkeld om de blootstelling aan Norovirus tijdens het bereiden van belegde broodjes of in de productieketen van kropsla en zacht rood fruit in te schatten. Deze modellen zullen dienen om verschillende beheersstrategieën te evalueren.

Oesters en andere tweekleppige weekdieren, zacht rood fruit (bv. frambozen), kant-en-klare levensmiddelen en buffetten zijn de belangrijkste bronnen van besmetting met Norovirus en met Hepatitis A. Deze voedingsmiddelen worden vermoedelijk besmet door de mensen die het hanteren (plukken, bereiden, …). Ook het gebruik van besmet water voor aquacultuur, irrigatie of pesticidenbehandeling kan aan de basis liggen. Wat Hepatitis E betreft, vermoeden de onderzoekers dat consumenten besmet kunnen raken door rauw of onvoldoende gebakken everzwijn en varken te eten. Hygiëne en goede praktijken, zowel in de industrie als bij de consument thuis, zijn  en blijven dus belangrijk.

Norovirus is een heel besmettelijk virus dat af en toe in België opduikt, bijvoorbeeld in rusthuizen. Hepatitis A en E komen zelden voor in ons land, omdat de hygiënische omstandigheden globaal gezien goed zijn. In de Europese Unie zijn de laatste jaren wel enkele uitbraken van hepatitis A door diepgevroren fruitmixen vastgesteld. België is grotendeels gespaard gebleven.

 

Voor meer informatie, consulteer de gedetailleerde resultaten en de wetenschappelijke publicaties van het TRAVIFOOD-project