Only Once (maar één keer) is een term die verwijst naar het principe van een eenmalige inzameling van de gegevens.

De wet betreffende de eenmalige inzameling van gegevens, het zogenaamde “Only Once”-principe, is in werking getreden op 1 januari 2016. Deze nieuwe wet verbiedt de diensten om aan de burgers en de ondernemingen nog eens gegevens op te vragen die reeds beschikbaar zijn bij de federale overheid. Het hergebruik van beschikbare gegevens vermindert vanzelfsprekend de administratieve lasten, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en verhoogt de efficiëntie van de federale overheid.

De Medex-formulieren worden “Only Once”

Bij Medex werden de volgende formulieren alvast al gewijzigd op basis van de Only Once-principes: 

Absenteïsme
Verminderde prestaties na ziekte – federale ambtenaren - integratieplan => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd
Verminderde prestaties na ziekte – niet federale ambtenaren => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd
Afwezigheid wegens ziekte van één dag zonder attest => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd
Medisch attest Medex => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd

Vervroegd pensioen
Vervroegd pensioen om medische redenen – aanvraag onderzoek => de velden geboortedatum, geboorteplaats, medisch nummer en adres werden verwijderd

Arbeidsongeval
Aanvraag voorafgaandelijk akkoord => de velden geboortedatum en dossiernummer Medex werden verwijderd
Verplaatsingskosten => de velden geboortedatum en dossiernummer Medex werden verwijderd

Beroepsziekte
Aangifte van beroepsziekte (BZ1) => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd
• Medisch attest (BZ2) => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd

Chauffeurs
Aanvraag medisch onderzoek => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd
Eigen verklaring => de velden geboortedatum, geboorteplaats en adres werden verwijderd
Oogonderzoek => de velden geboortedatum en adres werden verwijderd

Tip : om fouten te voorkomen, is het van belang dat u uw rijksregisternummer correct en leesbaar schrijft!

En de andere formulieren?

Het genezingsattest in het kader van een arbeidsongeval, … werden nog niet aangepast. Deze formulieren moeten gewijzigd worden via een koninklijk besluit en dat proces is nog lopende.

Elektronische formulieren

Deze wet moedigt tevens ook het gebruik van de elektronische formulieren aan. Deze elektronische formulieren moeten evenwel zo worden ontwikkeld dat ze kunnen slagen voor de test van het « only once »-principe.
In deze optiek moedigt Medex u aan om het eMediAtt, het geïnformatiseerde medische attest voor ambtenaren, te gebruiken!
 

 

Klik hier om de animatie op je mobiel te zien.