Wat doet een zorgkundige?

Een zorgkundige staat de verpleegkundige onder zijn/haar toezicht bij, inzake de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de logistieke activiteiten.

Raadpleeg :

Welke opleiding moet u volgen?

Om zorgkundige te worden zijn er verschillende mogelijkheden:

 1. U beschikt over een kwalificatiebewijs van het secundair onderwijs van de Franse gemeenschap of van de Duitstalige gemeenschap, of van een studiebewijs van het secundair onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, of een kwalificatiebewijs van het onderwijs voor sociale promotie of een studiebewijs van het volwassenenonderwijs,  uitgereikt op het einde van een opleiding die leidt tot het beroep van zorgkundige.

  Dit kwalificatie- of studiebewijs toont aan dat de opleiding die leidt tot het beroep van zorgkundige omvat:
  - ten minste 400 contacturen theoretisch en praktisch onderwijs
  - ten minste 300 contacturen klinisch onderwijs

   "Contacturen" betekent in deze de opleidingsuren die door de onderwijsinstelling worden gegeven en waarbij voorzien wordt in de begeleiding van de leerling/student.

  Het studie- of kwalificatiebewijs bevestigt ook dat de persoon voor het geheel van de opleiding is geslaagd met inbegrip van de specifieke competenties van zorgkundige zoals bepaald in het competentieprofiel van de zorgkundigen zoals  vastgesteld in bijlage van het koninklijk besluit van 23 oktober 2023. Het klinisch onderwijs wordt uitgevoerd aan het bed van de patiënt en ten minste 200 uur worden uitgevoerd in minstens twee van de volgende drie gebieden: ziekenhuizen, woonzorgcentra,  thuiszorg
   
 2. U hebt een kwalificatiebewijs  van een opleiding van het onderwijs voor sociale promotie, van een studiebewijs van een opleiding van het volwassenenonderwijs, van een beroepsopleiding,  of van een deelkwalificatiebewijs van een opleiding van het  hoger onderwijs, die aanvullend op de elders verworven bekwaamheden door de bevoegde instanties gelijkgesteld is aan de opleiding van zorgkundige.
   
 3. U beschikt over een certificaat waaruit blijkt dat u  beschikt over de competenties van zorgkundige, verkregen door:

  - het slagen van het programma van het eerste jaar van de opleiding van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, van basisverpleegkundige of van vroedvrouw (60 ECTS van een bachelordiploma)

  - geslaagd zijn in een zowel theoretische als klinische opleiding betreffende de  ouderenzorg  (in het eerste jaar van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, van basisverpleegkundige of van vroedvrouw)

  - met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiënt te hebben doorlopen - inclusief ouderenzorg (Deze stage-uren kunnen al dan niet in het opleidingsprogramma van het voornoemde eerste jaar van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, van basisverpleegkundige of van vroedvrouw worden geïntegreerd)

Hoe kan u een registratie aanvragen?

Na uw opleiding en het behalen van uw certificaat als zorgkundige vraagt u een registratie aan bij één van de Gemeenschappen.

Hoe krijgt u uw visum?

Uw visum geeft u toegang tot uw beroep en is uw ‘licence to practise’.  U hebt het nodig om uw beroep te kunnen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Wanneer u geregistreerd bent bij één van de Gemeenschappen, wordt de FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en wordt uw visum opgestuurd. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe.

U heeft ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart.

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

 • de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen (KB van 12 januari 2006).
 • de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige (KB van 12 januari 2006 en KB van 23 oktober 2023).
 • de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen.(KB van 27 februari 2019)

 Waar vindt u informatie over de activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren?

In deze document (FAQ) vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal zorgkundigen in België?

Op de website van de Planningscommissie Medisch aanbod kan u alle gegevens terugvinden via het tabblad 'publicaties'. U kan verder filteren naar “beroep” en “jaar van publicatie”.
U kan op die website jaarstatistieken terugvinden die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars gemachtigd om het beroep uit te oefenen en de jaarlijkse instroom van nieuwe beroepsbeoefenaars.
Daarnaast worden ook rapporten gepubliceerd die informatie geven over het totaal aantal beroepsbeoefenaars actief op de Belgische arbeidsmarkt (zowel binnen en buiten de gezondheidszorg).

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning.

Contact information

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97