Stand van zaken: elektronische sigaret (Oktober 2015) (HGR 9265)


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid heeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een bijgewerkte risicobeoordeling van elektronische sigaretten (met of zonder nicotine) gemaakt voor rokers, niet-rokers en dampers. Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren voor politici, de volksgezondheidsoverheden, zorgverleners, leerkrachten, jongeren, rokers en dampers i.v.m. de toxiciteit en veiligheid van elektronische sigaretten (vs. traditionele tabakssigaretten)