Opleiding in het Frans

Een continue verbetering van de zorgprocessen is onontbeerlijk zowel in het kader van het meerjarige programma ‘kwaliteit en patiëntveiligheid’ als voor andere kwaliteitsinitiatieven zoals accreditatie of certificatie. Deze opleiding gaat over de basisvaardigheden voor procesbeheer voor een maximum aantal personen en een zo breed mogelijk publiek.

U vindt hierna in de rubriek "document" de volgende bestanden:

  • Gedetailleerde fiche van de opleiding (.PDF)
  • Presentaties van de georganiseerde opleidingsdagen in 2015

Contact information

QS Team
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel
Tel. 02/524.85.78