Wat is een PIT?
Het PIT (paramedical intervention team – paramedisch interventieteam) is een hulpmiddel in de zorgketen buiten het ziekenhuis. Het houdt het midden tussen een ambulance en een MUG, en heeft tot doel het aanbod inzake medisch vervoer uit te breiden.

Wanneer wordt een PIT uitgestuurd?
Het PIT wordt door de hulpcentrale uitgestuurd op basis van criteria die opgenomen zijn in de Belgische Handleiding voor de Medische Regulatie. Het kan tussenkomen voor opdrachten die hem worden toevertrouwd, maar ook wanneer de MUG niet beschikbaar is. Het PIT wordt dan uitgestuurd als «buffer».

Wie zijn de gezondheidswerkers in een PIT?
De bemanning is samengesteld uit ten minste een hulpverlener-ambulancier en een verpleegkundige die over de bijzondere titel in de intensieve zorg en dringende geneeskundige hulpverlening beschikt. In de meeste gevallen verplaatsen ze zich allebei aan boord van een door de FOD Volksgezondheid erkende ambulance.

Hoe is een PIT samengesteld?
Naast het basismateriaal voor een ambulance moet de PIT-ambulance al het materiaal bevatten dat nodig is voor de uitvoering van de inhoud van de Federale Handleiding van de standing orders, een handleiding die aangepast is volgens de specifieke kenmerken van elke site. Dat materiaal maakt een aangepaste en specifieke opvang door de verpleegkundige mogelijk.

Bovendien beschikt het PIT-team, naast de radio om met de hulpcentrale te kunnen communiceren, zo nodig via het telecommunicatiesysteem ASTRID , ook over een GSM om contact te kunnen opnemen met een referentiearts. Sommige beschikken ook over medische apparatuur met een telegeneeskundesysteem om onderzoeken via Internet te kunnen doorsturen naar het basisziekenhuis of naar de referentiearts, waardoor die dan kan helpen bij de behandeling.