1. Doelstellingen

In haar geüpdatete guidelines (2018) moedigt de Wereldgezondheidsorganisatie beleidsmakers aan om de kwaliteit die de 10 vuistregels met zich meebrengt, via implementatierichtlijnen te integreren op nationaal niveau. De FOD Volksgezondheid werkt aan een strategie om babyvriendelijke beoordelingscriteria op te nemen in de erkenningsnormen voor ziekenhuizen en kraamklinieken.

De doelstelling is borstvoeding te verankeren als een ‘good practice’. Om de richtlijnen te implementeren wordt nu volop ingezet op educatie en training van het personeel in elk Belgisch ziekenhuis. Dit is een bewezen doeltreffende manier om duurzaamheid en kosteneffectiviteit van het borstvoedingsproject te verbeteren. Daarnaast worden verschillende pistes bekeken om betrouwbare data rond borstvoeding en andere kwaliteitsindicatoren in moeder-kindzorg te registeren. De omschakeling, naar betere datacollectie en registratie zal een geleidelijk proces kennen over verschillende jaren.

 

2. Het opleidingscontract ontwikkelingsgerichte zorg

Het vernieuwde opleidingscontract borstvoeding en ontwikkelingsgerichte zorg

In juli 2023 ging het vernieuwde opleidingscontract borstvoeding en ontwikkelingsgerichte zorg, op netwerkniveau officieel in voege. De geassocieerde ziekenhuizen in een netwerk engageren zich om de expertise rond borstvoeding en ontwikkelingsgerichte zorg te bundelen en samen voor de beste kwaliteit van zorg te gaan.

Het efficiënt trainen van personeel in een doorgedreven borstvoedingskennis, -competentie én -skills is een must om toekomstige of kersverse moeders te ondersteunen bij de steeds complexere uitdagingen die onze gezondheidszorg kent. De BFHI-erkende ziekenhuizen kennen een front runners positie. Zij hebben jarenlange ervaring in het trainen van hun personeel en weten hoe de evidentie om te zetten naar de praktijk. Zij kunnen de partners wegwijs maken in het respecteren van de internationale gedragscode rond het op de markt brengen van zuigelingenvoeding. De ziekenhuizen die de coördinerende functie op zich nemen in het netwerk nemen deel aan een jaarlijkse ronde tafel in de FOD. Alle ziekenhuizen in het netwerk zullen geëvalueerd worden.

De opleiding in ontwikkelingsgerichte zorg richt zich voor dit contract in de eerste plaats op de baby’s die preterm geboren worden en op een N*-afdeling verblijven. In N*-diensten winnen de moeder-kind kamers aan belang en worden er over gans België kamers ingericht waar moeders bij hun te vroeg geboren baby kunnen verblijven. Het is cruciaal dat het personeel in deze omkadering de nodige opleiding krijgt om samen moeders en baby’s met kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te omringen.
 

Aanvraagformulieren voor de erkenning van de opleidingen

Hieronder vindt u de formulieren om een aanvraag in te dienen voor de erkenning van de opleiding. Gelieve het formulier ingevuld terug te sturen naar staff-training@health.fgov.be.

1. Formulier voor het aanvragen van een erkenning door de FOD Volksgezondheid voor een opleiding inzake borstvoeding van het medisch en verzorgend personeel van de materniteiten 

2. Formulier voor het aanvragen van een erkenning door de FOD Volksgezondheid voor een opleiding inzake Ontwikkelingsgerichte zorg​ van het medisch en verzorgend personeel van de materniteiten 

 

Administratieve procedure

  • De aanvraag tot erkenning wordt binnen de 60 dagen onderzocht (gebruik van de ad-hocformulieren)
  • Als de vorming voldoet aan de erkenningscriteria, wordt er een erkenningsnummer toegekend dat 5 jaar geldig blijft (met uitzondering van een aanpassing van de inhoud)
  • De deelnemers dienen een attest te krijgen
  • ​Op het einde van de opleiding dient de opleidingsinstelling een lijst van alle aanwezigen door te sturen naar de FOD

Een overzicht van alle netwerken en hun coördinerende ziekenhuizen

Verschijnt binnenkort.

Contact

Indien u meer informatie wenst, kan u contact opnemen via: neonat@health.fgov.be