Een online opleiding volgen? Het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

FOD Volksgezondheid en het RIZIV stellen een reeks e-learnings ter beschikking over verschillende gezondheids(zorg)gerelateerde thema’s. Daarnaast worden ook e-learnings ter beschikking gesteld door partnerorganisaties. De e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk. Veel cursussen geven recht op accreditering voor artsen en apothekers-biologen (CreditPoints of CP's).

Belangrijk!
Aan het einde van elke e-learning kunt u een deelname-attest downloaden.

  • Indien u over een RIZIV-nummer beschikt, zal dit op uw attest worden vermeld (Hiervoor dient u ingelogd te zijn via e-ID / elektronische identiteit). Dit attest kan pas worden gedownload als u de volledige e-learning heeft gevolgd met inachtname van de minimale opleidingstijd (varieert naargelang de e-learning).
  • Voor artsen en apothekers-biologen is dit attest niet geldig voor accreditering. Een arts of apotheker-bioloog die inlogt met zijn eID/elektronische identiteit en een geaccrediteerde cursus met succes afrondt (minimale opleidingstijd), behaalt CP’s. De cursusverantwoordelijke meldt aan het begin van de volgende maand de namen van de geslaagde artsen / apothekers-biologen aan het RIZIV.
  • Houd rekening met een 4-tal weken verwerkingstijd vooraleer deze CP’s in uw persoonlijk accrediteringsdossier zijn opgenomen.
     

Lijst van beschikbare e-learnings:

Nieuw e-learning: "Operatie Alert"

Alcohol: laten we erover praten               
Aanpak en preventie van urineweg-infecties
Veilig minder antibiotica ? 

        Veilig minder antibiotica ? Deel 1

Behandelingen met psychofarmaca
Benzoconsult deel 1: exploratie en anamnese
Benzoconsult deel 2: niet-medicamenteuze interventies
Burn-out
Dematerialisatie of papierloos voorschrijven: alle veranderingen toegelicht
Depressie deel 1 :diagnostiek
Depressie deel 2 :behandeling
Gebruik handschoenen rationeel, dit is essenteel!
Mediprima, de hervorming van de medische hulp verleend door de OCMW’s
Medische milieukunde

Binnenlucht

Onoordeelkundig voorschrijfgedrag en polypathologie
Operatie Alert

Geweld

Overgewicht en obesitas  

Ik raadpleeg de lijst met geaccrediteerde e-learnings.

 
 

Wat doet u bij problemen om in te loggen met uw eID via eHealth?

Contact :