Een online opleiding volgen? Het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

FOD Volksgezondheid en het RIZIV stellen een reeks e-learnings ter beschikking over verschillende gezondheids(zorg)gerelateerde thema’s. Daarnaast worden ook e-learnings ter beschikking gesteld door partnerorganisaties. De e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk. Veel cursussen geven recht op accreditering voor artsen en apothekers-biologen (CreditPoints of CP's).

Belangrijk!
Aan het einde van elke e-learning kunt u een deelname-attest downloaden.

  • Indien u over een RIZIV-nummer beschikt, zal dit op uw attest worden vermeld (Hiervoor dient u ingelogd te zijn via e-ID / elektronische identiteit). Dit attest kan pas worden gedownload als u de volledige e-learning heeft gevolgd met inachtname van de minimale opleidingstijd (varieert naargelang de e-learning).
  • Voor artsen en apothekers-biologen is dit attest niet geldig voor accreditering. Een arts of apotheker-bioloog die inlogt met zijn eID/elektronische identiteit en een geaccrediteerde cursus met succes afrondt (minimale opleidingstijd), behaalt CP’s. De cursusverantwoordelijke meldt aan het begin van de volgende maand de namen van de geslaagde artsen / apothekers-biologen aan het RIZIV.
  • Houd rekening met een 4-tal weken verwerkingstijd vooraleer deze CP’s in uw persoonlijk accrediteringsdossier zijn opgenomen.
     

Lijst van beschikbare e-learnings:

Nieuw e-learning: 
Gebruik handschoenen rationeel, dit is essentieel en behandelingen met psychofarmaca

Alcohol: laten we erover praten               
Aanpak en preventie van urineweg-infecties
Antibiotica: veilig minder antibiotica ?
Behandelingen met psychofarmaca
Benzoconsult deel 1: exploratie en anamnese
Benzoconsult deel 2: niet-medicamenteuze interventies
Burn-out
Dematerialisatie of papierloos voorschrijven: alle veranderingen toegelicht
Depressie deel 1 :diagnostiek
Depressie deel 2 :behandeling
Gebruik handschoenen rationeel, dit is essenteel!
Mediprima, de hervorming van de medische hulp verleend door de OCMW’s
Onoordeelkundig voorschrijfgedrag en polypathologie
Overgewicht en obesitas  
 
 

Wat doet u bij problemen om in te loggen met uw eID via eHealth?

Contact :