08/09/2016 - 09:00 to 09/09/2016 - 17:00

Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

TIME is een Eramus+ project gefinancierd door Europa. De belangrijkste doelstelling is de versterking van de positie van interculturele bemiddeling in Europa. Er wordt informatie gegeven over de nood aan interculturele bemiddeling en de stand van zaken bij de zeven deelnemende landen wordt beschreven. De ontwikkeling van een basisprogramma en een certificeringsmethode hoort er ook bij. Ten laatste bekijken we de socio-economische situatie van de bemiddelaars en maken we suggesties op politiek niveau voor een juridisch kader ter versterking van de positie.

Op 8 en 9 september gaat in Athene een conferentie door waarop de resultaten van het TIME-project gepresenteerd en besproken zullen worden. Voor meer informatie, zie deze flyer of de website van de conferentie. Voor meer inlichtingen kunt u zich ook tot de Cel Interculturele Bemiddeling wenden (Hans Verrept of Isabelle Coune).