Catalogus van de bibliotheek
Bereikbaarheid van de bibliotheek

 

 Catalogus van de bibliotheek


Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
beschikt over een gespecialiseerde bibliotheek  met een ruim aanbod van nationaal en internationaal uitgegeven boeken en tijdschriften in het brede domein van de bio-ethiek  waaronder basiswerken over bio-ethiek en medisch recht.
Bij wijze van voorbeeld vindt u er publicaties over onderwerpen als medische levenseindebeslissingen (palliatieve zorg, palliatieve sedatie, euthanasie), medisch begeleide voortplanting, zwangerschapsafbreking, genetische screening, bio/gentechnologie, gender, medisch-wetenschappelijk onderzoek (bij mensen), orgaandonatie (lichaamsmateriaal), toegang tot de (geestelijke) gezondheidszorg, ouderenzorg, en nog meer.

Het Comité is geabonneerd op:

  • twintig gespecialiseerde tijdschriften in de bio-ethiek :

American Journal of Bioethics (inclusief AJOB Empirical Bioethics en AJOB Neuroscience) – Bioethics - Christian Bioethics – Ethica Clinica (België) – Ethical perspectives/Ethische perspectieven (België) - Hastings Center Report - Journal of medical ethics - Kennedy Institute of Ethics Journal -  Journal of Medicine and Philosophy - Journal of Law, Medicine and Ethics - Medicine Health Care and Philosophy (a European Journal) – Health Care Analysis – International Journal of Bioethics/Journal international de bioéthique – Journal of Palliative Care – Monash Bioethics review – The New Bioethics – New Genetics and Society – Perspectives in Biology and Medicine – Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (Nederland)– Theoretical Medicine and Bioethics;

  • juridische tijdschriften (inclusief losbladige werken) :

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé (België) – Wetgeving / Commentaar Gezondheidszorg (UGA/INNI) - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (Nederland) - Revue générale de droit médical (France) - Dictionnaire Permanent Santé, bioéthique, biotechnologies (éditions législatives, France);

Andere elektronische tijdschriften binnen het brede domein van de gezondheid (dankzij het partnerschap met het VDIC).

Het Comité in een oogopslag
Opdrachten en waarden
Advies vragen aan het Comité
Adviezen en publicaties
Home
 


 Bereikbaarheid van de bibliotheek

De bibliotheek is tijdens werkdagen of na afspraak toegankelijk op het volgende adres:
Mail:  secr.bioeth@health.fgov.be 
Tel: Veerle Weltens 02/ 524 91 83 - Secretariaat 02 524 91 87 (fr) / 86 (nl )
Plaats : Galileelaan 5/2, 1210 BRUSSEL

De catalogus kan ook online worden geraadpleegd via de volgende links:
 

Het acroniem voor de bibliotheek is VDIC-BIOETH. Er is enkel ter plaatse toegang tot de inhoud van een elektronisch artikel of e-book waarop het VDIC is geabonneerd, ofwel via de pc van het documentatiecentrum, ofwel op uw eigen laptop door u aan te melden op het WI-FI-netwerk 'health-guest' van de FOD.

Het Comité in een oogopslag
Opdrachten en waarden
Advies vragen aan het Comité
Adviezen en publicaties
Home

Contact information

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat