Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Op 14 december zal Staatssecretaris Philippe De Backer de ontwikkeling van een langetermijnvisie voor de Noordzee aankondigen. Het kick-off event van dit initiatief zal plaatsvinden op de Marinebasis van Zeebrugge.

De toekomst van de zee - de zee van de toekomst