Verbintenisverklaring van de leden van het adviesforum van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid