Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Op 25 november 2016 heeft het symposium van de Federale Embryocommissie plaatsgevonden met als thema: “Het belang van de Federale Embryocommissie in tijden van genoom modificatie”.