Kwaliteitsnormen voor verschillende types van menselijk lichaamsmateriaal die voor toepassing op de mens bestemd zijn: Cellen (HGR 9286) (Oktober 2016)


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert  de Belgische Hoge Gezondheidsraad kwaliteitsnormen voor menselijk lichaamsmateriaal,  meer specifiek voor cellen die bestemd zijn voor toepassing op de mens, met als doel de veiligheid en de goede kwaliteit daarvan te verzekeren.