Seksueel risicogedrag en bloeddonatie. Deel I: Bloeddonatie door MSM (HGR 9291) (oktober 2016) 


Seksueel risicogedrag door bloeddonoren kan de veiligheid van bloedcomponenten die worden bereid uit de donaties in kwestie aantasten. De HGR pleit voor een betere bewustmaking van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van diegenen die wensen te handelen naar hun gevoelens van empathie en altruïsme door bloed te geven.