Wat is de opdracht en samenstelling van de Federale Raad?

Art. 68/3 in de wet van 10 mei 2015 voorziet de oprichting van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen. Deze Federale Raad heeft de opdracht voor de minister van Volksgezondheid advies te verstrekken over alle aangelegenheden in verband met de erkenning en de uitoefening van de geestelijke gezondheidszorgberoepen, waaronder de klinische psychologie en klinische orthopedagogiek alsook over de aangelegenheden inzake de uitoefening van de psychotherapie.

De Federale Raad  bestaat uit drie beroepsgroepen:

  • 16 klinisch psychologen
  • 4 klinisch orthopedagogen
  • 8 artsen.

Elke beroepsgroep telt een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden en een gelijk aantal leden uit de academische wereld enerzijds en anderzijds leden die tenminste vijf jaar ofwel een geestelijk gezondheidsberoep ofwel psychotherapie beoefenen. Deze laatste leden worden voorgedragen door representatieve beroepsverenigingen.

Wat zijn de criteria voor representativiteit van de beroepsverenigingen?

De wet voorziet in Art. 68/3 § 2 en § 7 de publicatie van een  koninklijk besluit die de criteria voor representativiteit van de beroepsverenigingen vastlegt en de organisatie en werking van de Federale Raad vastlegt. Deze koninklijke besluiten  werden op 23 november 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Klik op de rubriek « wet » hierboven.

Hoe kan men zich kandidaat stellen als representatieve beroepsvereniging?

In navolging van deze koninklijke besluiten, gepubliceerd op 23 november 2016, werd op 30 november 2016 een oproep tot kandidaatstelling voor representatieve beroepsverenigingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Beroepsverenigingen die voldoen aan de criteria voor representativiteit kunnen zich kandidaat stellen uiterlijk tot twee maanden na de publicatie van oproep in het Belgisch Staatsblad. Deze procedure werd beëindigd op 31 januari 2017.

De representatieve beroepsverenigingen

Het Ministerieel besluit van 24 maart 2017, gepubliceerd op 10 april 2017 in het Belgisch Staatsblad, tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen, duidt de beroepsverenigingen aan die representatief zijn voor de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen. Klik op de rubriek « wet » hierboven.