Om de zorg voor Parkinsonismepatiënten te verbeteren loopt er in 2 ziekenhuizen een pilootproject  met als doel de oprichting van een interdisciplinair centrum voor Parkinsonisme.

Het  pilootproject loopt sinds 2009 en bleef aanvankelijk beperkt tot CHU Charleroi.  In 2013 breidde het project uit naar AZ Delta te Roeselare.

DOELGROEP

Iedere patiënt die lijdt aan een idiopathische vorm van de ziekte van Parkinson of parkinsonisme ten gevolge van een andere etiologie, ongeacht het stadium van de evolutie, en die nood heeft aan een interdisciplinaire zorg in de vorm van diagnostiek, begeleiding en coaching, therapeutische en medicamenteuze opvolging of revalidatie.

Daarnaast staat het centrum ook in voor samenwerking met en ondersteuning van:

  • De zorgverleners binnen het ziekenhuis die de zorg verzekeren voor patiënten met de ziekte van Parkinson maar niet beschikken over een expertise in dit domein;
  • De zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson en die actief zijn buiten het ziekenhuis.

DOELSTELLINGEN

Het interdisciplinair centrum moet voor patiënten met een Parkinsonisme die nood hebben aan interdisciplinaire zorg een aangepast zorgaanbod bieden en de continuïteit van zorg binnen en buiten het ziekenhuis bevorderen. Het is georganiseerd  rond 4 speerpunten:  1. een consultatiefunctie en 2. een revalidatiefunctie  in  daghospitalisatie, 3.  Een interne liaisonfunctie en  4. een regionaal samenwerkingsverband (=externe liaisonfunctie) van zorgverleners gespecialiseerd in de Parkinsonzorg.

Specifieke doelstellingen voor de Parkinsonzorg zijn 1) een geïndividualiseerde aanpak die zorg biedt op maat van de patiënt , 2) een globale benadering  met aandacht voor elk aspect van de aandoening(en) en voor de familie en  3) interdisciplinaire zorg waarbij aangepaste revalidatievoorzieningen en  diverse medische en niet-medische disciplines voorhanden zijn.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken ontvangt elk ziekenhuis een financiering voor een multidisciplinair team, bestaande uit een neuroloog (0,2 voltijds equivalent (VTE)) en niet-medische zorgverleners (4,5 VTE), via het KB betreffende de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.

EVALUTIE

Een begeleidingscomité  is belast met de opvolging en evaluatie van het pilootproject. Het is  samengesteld uit vertegenwoordigers van de Minister van Volksgezondheid, de FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en  Parkinson-experts. In de periode 2010-2012 zorgde een onderzoeksequipe van de Universiteit van Luik ook voor een wetenschappelijk opvolging van het project van CHU A. Vésale.

NUTTIGE DOCUMENTEN

U vindt hieronder de evaluatierapporten die in dit kader zijn opgesteld.

Evaluatierapport CHU A. Vésale 2012

Evaluatierapport onderzoeksequipe ULg 2012

Evaluatierapport 2014

Evaluatierapport 2015