Check de nieuwe website van de wetenschappelijke dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee van de OD Natuur! Op deze website vind je een stand van zaken van de activiteiten op zee.

Je vindt er de officiële documenten over windmolenparken op zee: aanvraagdossiers, milieueffectenbeoordelingen en informatieve kaarten. Verder kom je alles te weten over het luchttoezicht op zee: de opdrachten van ons vliegtuig en de operatoren, cijfers over olievervuiling en gegevens over gerechtelijke vervolging. Ten slotte vind je ook informatie over andere menselijke activiteiten op zee zoals zandwinning, aquacultuur, de munitiestortplaats Paardenmarkt, het storten van baggerspecie, en de Kaderrichtlijnen Water en Mariene Strategie…

Nieuwsgierig? Op zoek naar de meest recente informatie?   Eén adres: http://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/