Op dinsdag 17 januari wordt het koninklijk besluit op de elektronische sigaretten van kracht. De nieuwe regels hebben vooral betrekking op de verkoop, samenstelling, notificatie en etikettering. De bedoeling van de FOD Volksgezondheid is om de consument te informeren en te beschermen maar ook om de vrije verkoop van deze producten mogelijk te maken.

Vanaf 17 januari mogen alle winkels die dit wensen e-sigaretten die nicotine bevatten verkopen, op voorwaarde dat de producten voldoen op vlak van samenstelling en verpakking.

Doel is een betere organisatie van de markt en het garanderen van een maximale bescherming van de consumenten die geïnformeerd zullen worden over alle ingrediënten die een vloeistof bevat en die ook de garantie zullen hebben dat ze een veilig product gebruiken.

De producent of invoerder zal voortaan de producten die nicotine bevatten, moeten aanmelden of notificeren bij de FOD Volksgezondheid. Dit kan via een gecentraliseerd elektronisch systeem dat in gans de Europese Unie gebruikt zal worden.

De samenstelling van de elektronische sigaretten wordt gereglementeerd, zowel wat het materiaal betreft (de navulverpakkingen mogen niet meer dan 10 ml bevatten, de patronen en reservoirs niet meer dan 2 ml, de navulverpakkingen moeten voorzien zijn van een beveiliging voor kinderen) als wat de inhoud betreft (het nicotinegehalte mag niet meer dan 20 mg/ml bedragen, sommige additieven zoals cafeïne of vitamines en ook kleurstoffen zijn verboden).

Verschillende elementen moeten verplicht worden vermeld op de verpakking van e-sigaretten, die ook een bijsluiter moet bevatten waarin alle voor de consument nuttige veiligheidsvoorschriften zijn vermeld.

Er mag geen reclame worden gemaakt voor elektronische sigaretten (behalve in de verkooppunten, onder bepaalde voorwaarden) en ook de verkoop via het Internet is verboden. Ze mogen niet worden verkocht aan jongeren onder de 16 en mogen niet worden gebruikt in gesloten openbare ruimtes.

De inspecteurs van de FOD Volksgezondheid zullen meteen starten met controles in de winkels die e-sigaretten verkopen. De handelaars die zich niet houden aan de wetgeving zullen in eerste instantie een waarschuwing krijgen. Later lopen zij het risico op een boete. Inbeslagnames zullen mogelijk zijn indien het materiaal beschouwd wordt als gevaarlijk voor de consument of zijn omgeving.

Meer informatie vindt u op de pagina e-sigaret.