In mei 2017 is de FOD gestart met het project “Interculturele bemiddeling voor huisartsen”.

Het is de bedoeling om op langere termijn een groter aantal huisartsen de mogelijkheid te bieden om een beroep te doen op de bemiddelaars via videoconferentie. Dat gebeurt via een beveiligde verbinding en is zowel voor de arts als de patiënt volledig gratis.

Huisartsen worden immers steeds vaker geconfronteerd  met taal- of cultuurbarrières in de communicatie met hun patiënten. Dat is een gevolg van de toenemende diversiteit in ons land Die heeft ook voor de gezondheidszorg belangrijke gevolgen. Veel patiënten spreken geen Nederlands of Frans. Of ze beheersen deze talen onvoldoende om duidelijk met hun arts te communiceren. En ook culturele verschillen kunnen het contact bemoeilijken.

Ten laatste in de loop van 2018 zullen we een nieuwe oproep doen om meer huisartsen de kans te geven tot het project toe te treden.