Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Naar een goed ziekteverzuimbeheer.

​De online ziekteverzuimapplicatie die personeelsgegevens, afwezigheden, attesten, controles en verzuimgegevens beheert, bestaat 10 jaar: een nieuwe generatie gebruikers is intussen opgestaan en werkgevers gebruiken de tool niet allemaal meer op dezelfde manier. Hoog tijd om enkele goede praktijken (opnieuw) in het leven te roepen. Als iedereen de applicatie op een uniforme en correct manier gebruikt, kunnen we kwaliteitsvollere controles en betrouwbaardere verzuimcijfers garanderen.

IN Praktijk

Datum: 28 maart 2017 van 9u30 tot 16u

Plaats: zaal Bara (1ste verdieping blok C), FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Eurostation II, Victor Hortaplein 40 , 1060 Brussel)

Doelgroep : federale werkgevers die met de ziekteverzuimapplicatie van Medex werken

Op het programma : voorstelling gids "Goede praktijken" door de dienst Ziekteverzuim van Medex, met praktijkgetuigenissen van :

  • FOD Financiën
  • FOD Justitie (centrale diensten)
  • Hulpkas voor Ziekte-en invaliditeitsverzekering (HZIV)
  • Persopoint
  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

INSCHRIJVING

Inschrijving kan tot 17 maart via dit inschrijvingsformulier. Maximum 2 personen per organisatie.