Sinds 1 april 2017, is het nieuwe formulier medisch attest van genezing  beschikbaar op onze website.

In het Belgisch Staatsblad van 10 maart 2017 werd het KB van 25/02/2017 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de arbeidsongevallen en de beroepsziekten in de overheidssector gepubliceerd. De FOD P&O heeft nieuwe modellen van genezingsattesten als bijlage toegevoegd aan dit KB.

Voor nadere inlichtingen zie Afhandeling van je arbeidsongeval

Contact information

Administration de l'Expertise médicale (Medex)

Place Victor Horta 40/10

1060 Bruxelles

Service Center Santé : 02/524 97 97 (disponible les jours ouvrables entre 8h00 et 13h00)