De federale overheid heeft het eerste Bijenplan 2012-2014 geïmplementeerd. Dit Federale Bijenplan heeft een federaal en nationaal "Bijenbestuur” ingesteld dat concrete acties  heeft kunnen realiseren en talrijke veelbelovende projecten in gang heeft gezet . U kunt het Bijenplan 2012-2014, alsmede de balans vinden op: info-bijen.be.

De uitdagingen zijn talrijk, daarom heeft de federale regering een Federaal Bijenplan 2017-2019 opgesteld.