Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Het tiende jaarlijks symposium van de cel Contractueel Onderzoek en DG Dier, Plant en Voeding zal handelen over het wetenschappelijk onderzoek naar voedselveiligheid. Dit thema is zo uitgebreid dat er niet één maar twee dagen aan worden gewijd. Wie geïnteresseerd is om deel te nemen, kan zich nu inschrijven. Dit kan ook per halve dag. Deelname is gratis, en er wordt simultaanvertaling Nederlands/Frans voorzien.

Het symposium is opgebouwd rond drie grote pijlers: chemische en microbiologische voedselveiligheid, en antibioticaresistentie. Het vindt plaats in auditorium Arthur De Greef van de Koninklijke Bibliotheek van België, vlakbij het centraal station van Brussel.

U vindt het programma, het inschrijvingsformulier en de wegbeschrijving bij deze link.

Nog vragen?

Neem dan contact op met Sonja Verliefde (sonja.verliefde@gezondheid.belgie.be) van de cel Contractueel Onderzoek.