Klinische orthopedagogiek in België (HGR 9380) (Juni 2017) 

Dit advies heeft tot doel om specifieke aanbevelingen te formuleren over de definitie, het wetenschappelijk referentiekader, competentieprofiel en opleidingstraject voor klinische orthopedagogen in België