Vaccinatie tegen herpes zoster virus (zona) (HGR 9209) (juli 2017) - niet langer actueel


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van herpes zoster-infecties in de Belgische bevolking. Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren over de vaccinatie tegen herpes zoster (gordelroos, zona) ten behoeve van de gezondheidsoverheden.

Dit advies werd herzien in 2022.
De laatste versie vindt u hier.