INHOUDSTAFEL

Rechtstreeks naar :

Eerdere versies:

Context

De Belgische set van laboratoriumcodes wordt beheerd in ReTaM (Reference Table Management). Deze tool werd ontwikkeld door het eHealth-platform met de steun van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, nadat verscheidene Europese landen ervoor kozen om LOINC in de praktijk toe te passen met behulp van een gebruiksvriendelijke subset, aangepast aan de lokale noden en regels. ReTaM is een webgebaseerde toepassing waarin de laboratoriumcodes geconsulteerd kunnen worden.

De Belgische set van laboratoriumcodes

De Belgische set van laboratoriumcodes is een authentieke bron gebaseerd op LOINC-codes. Voor een aantal vaak voorkomende laboconcepten zijn meerdere LOINC-codes beschikbaar. Voor deze concepten werd een keuze gemaakt in overeenstemming met nationaal gebruik. Anderzijds bestaan er voor sommige concepten nog geen LOINC-codes. Deze concepten krijgen een sequentiële numerieke code (de zogenaamde Albertcode) toegewezen zodat er toch op een unieke manier naar deze concepten verwezen kan worden.

Het is de bedoeling dat LOINC-codes uit de subset preferentieel gebruikt worden. Indien er geen LOINC-code beschikbaar is, moet de Albertcode uit de subset gebruikt worden. Hoewel het de bedoeling is om de subset uit te breiden en op termijn het grootste deel van de vaak doorgestuurde aanvragen en/of resultaten voor labotests op te nemen in de subset, zal de subset nooit exhaustief zijn.

Om optimaal gebruik te maken van de Belgische LOINC-subset, zullen de bestaande boodschappen voor laboresultaten geleidelijk aan plaats maken voor een boodschap op basis van HL7 CDA. Dat garandeert een betere internationale compatibiliteit en maakt het gestructureerd versturen van meer complexe resultaten mogelijk. Voorbeelden zijn onder meer gedetailleerde microbiologieresultaten of het gebruik van internationaal gestructureerde eenheidscodes (UCUM, cf. infra).

Het huidige eHealth formaat voor laboresultaten kan zowel nationale LOINC-codes, labospecifieke codes als niet-gecodeerde resultaten bevatten. Hierdoor zijn alle labo’s altijd in staat om resultaten te versturen aan de hand van het gestructureerd eHealth laboformaat, ook al kunnen niet alle concepten gedekt worden door een LOINC-code uit de Belgische subset.

Contact information

Heeft u vragen of feedback voor ons ?

Aarzel niet om ons te contacteren op onderstaand e-mailadres. 

 terminologie@health.fgov.be