We zijn op zoek naar 20-tal controleartsen en 5-tal artsen-experten.  

20-tal controleartsen voor controles op de arbeidsongeschiktheid (door ziekte of ongeval) bij ambtenaren thuis of in het eigen kabinet en dit voor de volgende regio’s: Brussel, Gent, Houffalize, Leuven, Luik, Mechelen, Nijvel, Oostkantons, Oudenaarde en de Westhoek.

5-tal artsen-experten voor de evaluatie van de lichamelijke schade in het kader van arbeidsongevallen in de publieke sector, met expertises in één (of meerdere) van onze volgende medische centra: Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi en Gent.

 

Wat bieden we aan ? 

Controlearts arts-expert
U wordt per prestatie aan RIZIV-tarief betaald. U ontvangt een forfaitaire vergoeding van 71,16 € per initieel onderzoek en 55,05 € per bijkomend onderzoek in eenzelfde dossier.
Controle-opdrachten worden aangeboden via een online systeem en u voert de controles thuis bij de ambtenaar of in uw kabinet uit. De expertises gaan door in onze medische centra waar administratieve medewerkers u ondersteunen (inplannen opdrachten, onthaal patiënten onthalen en voorbereiding dossiers). U werkt met een door ons op maat gemaakte applicatie.
Tijdstip van de controles zijn vrij te bepalen tussen 8u en 20u. U kan de onderzoeken doen op een dag of een tijdstip naar keuze, maar wel altijd tijdens de kantooruren.

 

Onze vereisten

 

Controlearts arts-expert
Op zelfstandige basis. Op zelfstandige basis
Ingeschreven bij de Orde der Artsen. Ingeschreven bij de Orde der Artsen
Minimum 5 jaar ervaring als arts.

Arts met enige ervaring in het uitvoeren van onderzoeken in de verzekeringsgeneeskunde; Diploma in de verzekeringsgeneeskunde is een pluspunt.

Beschikken over een eigen kabinet  

Wil u meer weten over dit aanbod? Medex_secretariaat@medex.belgium.be 

 

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en de dagen of uren dat u voor deze taken beschikbaar bent, vóór 20 oktober 2017 door naar: medex_secretariaat@medex.belgium.be  

 

Contact information

Administration de l'Expertise médicale (Medex)

Avenue Galilée, 5 bte 2

1210 Bruxelles

Service Center Santé : 02/524 97 97 (disponible les jours ouvrables entre 8h00 et 13h00)
 

  • Vous souhaitez introduire une plainte à propos de Medex ?  Formulaire en ligne
  • Vous avez une question ou vous souhaitez recevoir un document spécifique (à l'exception des certificats d'absence) ? medex@health.fgov.be