Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

MAANDAG 23  OKTOBER 2017 OM 9 U | BRUSSEL | FINANCIETOREN | PACHECOZAAL

Onder het voorzitterschap van Prof. Tom Bauler (ULB)

Programma

·         09 :00 u | Ontvangst en registratie van de deelnemers

·         09 :30 u| Welkomswoord door dhr. Marc DEPOORTERE, Secretariaat van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

·         09 :35 u| Hoe het investeren in electische mobiliteit te financiëren/promoten ? Europese best practices | dhr. Koen RADEMAEKERS, Trinomics (Rotterdam)

·         09 :55 u |De coöperatieve financiering van de energietransitie in Brussel | mw. Fanny HELLEBAUT, Energiris (Brussel)

·         10 :15 u | Private financiering voor investeringen in energie-efficientië mobiliseren |dhr. Timothée NOEL, Europese Commissie (Brussel)

·         10 :35 u | Vragen en antwoorden

·         10 :50 u | Koffie 

·         11 :10 u | Welk financiëel systeem voor de lage koolstoftransitie? |mw. Mireille MARTINI , Finance Watch (Brussel), co-auteur van het boek  Financer la transition énergétique. Carbone, climat et argent, France, Editions de l’Atelier, 2016 (http://www.fondation-nature-homme.org/magazine/un-livre-essentiel-pour-comprendre-comment-financer-la-transition-energetique)

·         11 :30 u| Vragen en antwoorden

·         11 :35 u| Gunstige institutionele voorwaarden voor de herlancering van de  investeringen: een Europees perspectief | dhr. Pierre-Emmanuel NOEL, Banque Européenne d’Investissement, (Luxembourg)

·         11 :55 u| Vragen en antwoorden

·         12 :00 u| Discussiepanel met de 5 sprekers

·         12 :30 u| Vragen en antwoorden

·         12 :35 u | Conclusies van de Voorzitter

·         12 :40 u | Broodjeslunch /netwerkmoment

De presentaties worden gegeven in het Frans of in het Nederlands. Simultaanvertaling wordt voorzien.

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk  via de link:

http://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/741 .

Vanzelfsprekend mag u deze uitnodiging overmaken aan andere geïnteresseerden en verspreiden binnen het eigen netwerk.

Indien u inhoudelijke vragen heeft, kan u terecht bij Nathalie Boucquey (Nathalie.Boucquey@frdo-cfdd.be – 02/743 31 51). Voor logistieke vragen kan u terecht op het algemene mailadres en telefoonnummer (chris.schuurmans@frdo.be  – 02/743 31 50).