Sinds 1 juli 2017 heeft de Europese Unie een verbod opgelegd op de wederuitvoer van ruw ivoor. Het ging hier om ivoor verworven vooraleer de CITES-wetgeving van toepassing was op deze stukken, die legaal verworven waren en legaal verhandeld kunnen worden met de juiste CITES-documenten.

De handel in ruw ivoor binnen de EU blijft nog mogelijk, mits er een geldig certificaat werd afgeleverd voor deze stukken. Daarenboven is de handel binnen de EU alsook de wederuitvoer van bewerkte ivoren voorwerpen nog mogelijk, voor zover er ook hier natuurlijk voldaan is aan de wettelijke vereisten en mits voorlegging van de juiste documenten.

Om na te gaan of er nog andere maatregelen genomen zouden moeten worden door de EU inzake de handel in ivoor en de strijd tegen de illegale ivoorhandel, wil de Europese commissie graag uw mening.

U kan deze vragenlijst vrijblijvend invullen en dit nog tot 8 december 2017. De vragenlijst is beschikbaar in de volgende talen: