Het Actieplan Marien Zwerfvuil richt zich op het voorkomen van macro- en microzwerfvuil, zowel van bronnen op land als bronnen in zee. Het bevat zowel maatregelen voor preventie van marien zwerfvuil aan de bron, als maatregelen voor opkuis en schoonmaak van de zee en voor controle op naleving van de wetgeving.