Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Op dinsdag 6 maart 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid voor de elfde keer het symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid met als titel: Mijn zorg: onze zorg!.

Het thema van dit symposium is shared decision making (SDM), een proces waarbij de patiënt en zijn naasten samen met de zorgverlener een beslissing nemen over de meest passende behandeling. De keuze voor het zorgtraject wordt enerzijds gemaakt op basis van de voorkeuren van de patiënt en anderzijds het wetenschappelijk onderzoek over de mogelijkheden, uitkomsten en onzekerheden.

Deze studiedag wil zowel het concept van SDM theoretisch kaderen en verduidelijken als bruikbare instrumenten en praktische voorbeelden aanreiken. 

Ontdek het programma en schrijf u in aan de hand van dit inschrijvingsformulier.