Onschadelijkheid van alfa-liponzuur in voedingssupplementen (HGR 9274)

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een deskundig oordeel over de veiligheid van het in de handel brengen van voedingssupplementen met alfa-liponzuur  voor de algemene bevolking. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om alfa-liponzuur als een geneesmiddel te beschouwen,  niet als een voedingssupplement (bestanddeel).