Transcraniële magnetische stimulatie (TMS)  (HGR 8778) (April 2018) 


In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de werkzaamheid en veiligheid van transcraniële magnetische stimulatie.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren ten behoeve van onderzoekers en artsen over de werkzaamheid en veiligheid van transcraniële magnetische stimulatie.