Breng van 15 mei tot 12 augustus je ivoor dat je niet langer wenst te houden of niet kan verkopen naar één van onze containers in Pairi Daiza, ZOO Antwerpen en Planckendael of bij FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. “Laat je (slag)tanden zien” is een sensibiliseringscampagne inzake de illegale handel in ivoor, die ook ingaat op de aankoop van souvenirs waarvoor schade aan bedreigde dieren en planten wordt aangericht.

In België is enkel de aan- en verkoop van ivoor toegestaan indien een CITES-certificaat verkregen werd. Om dit certificaat te bekomen dient de eigenaar aan te tonen dat het ivoor dateert van vóór 1984 en/of ingevoerd werd voor 1990 (met invoervergunning). Duidelijk geen makkelijke opdracht indien het ivoor destijds werd meegebracht door een ouder of familielid die in Afrika of Azië werkzaam was, en waarover er geen documenten (meer) beschikbaar zijn.

En wat met de ivoren beeldjes en juwelen meegebracht van vakantie? Wellicht heeft u deze onbewust, en dus zonder CITES-vergunningen ingevoerd? Hierdoor zijn deze voorwerpen illegaal en kunnen ze dus niet verkocht worden.

Wat te doen met het ivoor dat niet verkocht mag worden of dat je niet langer wenst te houden? Lever deze af in Pairi Daiza, ZOO Antwerpen, ZOO Planckendael of bij FOD Volksgezondheid! Ter plaatse zal je een container aantreffen waar je (illegale) ivoren voorwerpen, in alle discretie, kan achterlaten. Op deze wijze kan je jezelf ook garanderen dat het ivoor vernietigd zal worden en geen bijdrage meer zal leveren aan de illegale handel. Voor meer informatie: www.citesinbelgie.be.

Zowel Pairi Daiza, ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael als de Federale Staat zetten zich in voor de bescherming van de olifant in het wild. Sinds de oprichting van het park is er een zeer sterke band tussen Pairi Daiza en de olifanten. Het park huisvest nu 17 Aziatische olifanten en 3 Afrikaanse olifanten. Hun succes biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende beschermingsprojecten. ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael hebben een bijzonder succesvol kweekprogramma voor de Aziatische olifant, waarvan getuige de drie recente olifantenkalfjes. ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael werken ook sinds jaren mee aan de inrichting van olifantencorridors in de provincie Kerala in India, waarbij lokale bewoners worden geholpen om een thuis te vinden buiten het leefgebied van de bedreigde Aziatische olifant. De Federale Staat (Cel CITES) verleent financiële steun aan beschermingsprogramma’s georganiseerd door Afrikaanse Staten in het kader van het “African Elephant Fund” van de Verenigde Naties.