Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Op 9 juli 2018, om 14u, wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026.

Deze vergadering zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid.

Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het marien ruimtelijk plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

U kan zich inschrijven via deze link : Openbare overlegvergadering

Meer info over het MRP:

Geef uw mening over het nieuw marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee