De technische cel is het resultaat van een samenwerking tussen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV. Het doel van de technische cel is om de gegevens van de ziekenhuizen (MZG) te koppelen met de gegevens van de mutualiteiten (facturatie). Het wordt geregeld door de wet van 29 april 1996.

De technische cel is samengesteld uit een gelijk aantal leden van het personeel van de FOD Volksgezondheid en van het RIZIV. Het wordt geleid door twee artsen, waar er één deel uitmaakt van het personeel van de FOD en de ander van het RIZIV.

Welke zijn de doelen van de technische cel?

De technische cel is bedoeld om de MZG gegevens te koppelen met de gegevens van het RIZIV (mutualiteiten) om:

  • Maximale informatie te verzamelen over het gebruik van medische middelen en kosten.
  • Ontwikkeling van de financieringsregels.
  • Het vaststellen van kwaliteitscriteria in het kader van een goed gezondheidsbeleid.

Welke gegevens en hoe ze ter beschikking stellen?

U vindt een overzicht van de te registreren gegevens en de regels van de specifieke registratie onder de rubriek « Richtlijnen».

De gegevens dienen ter beschikking te worden gesteld via de eHealtbox.  De gegevens worden opgeslagen en systematisch behandeld binnen de dienst Data & beleidsinformatie van de FOD Volksgezondheid.

Voor eventuele vragen kan U steeds onze FAQ consulteren.

Gegevens nodig ?

Klik op  Publicaties.

 

Contact information

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Gezondheidszorg
Dienst Data en Beleidsinformatie - Technische Cel

techcel@health.fgov.be