Welke documenten worden gelegaliseerd?

Enkel medische attesten of getuigschriften, ondertekend door een arts, worden gelegaliseerd door de FOD Volksgezondheid.

Wat moet er minimaal op het medisch attest staan?

 • Naam en voornaam van de arts
 • Naam en voornaam van de patiënt
 • Datum van aflevering
 • Stempel en RIZIV nummer van de arts
 • Handtekening van de arts (geen elektronische handtekening!)

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd?

 • Het aanvraagformulier
 • Het te legaliseren medisch attest
 • Recto/verso kopie van de identiteitskaart, verblijfskaart of het paspoort van de aanvrager

Hoe verloopt de legalisatie-aanvraag?

 1. U dient uw aanvraag in bij de FOD Volksgezondheid per mail via visa@health.fgov.be. Voeg zeker alle gevraagde informatie en documenten toe aan uw aanvraag. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.
 2. Nadat u de te legaliseren documenten heeft ingediend bij de FOD Volksgezondheid, behandelen wij uw aanvraag en sturen wij uw dossier automatisch door naar de FOD Buitenlandse Zaken via het platform eLegalization.
 3. De FOD Buitenlandse Zaken zet uw dossier verder en levert hetzij een elektronische apostille, hetzij een elektronische legalisatie af (naargelang het land van bestemming).
 4. U hoeft zich niet meer aan te melden bij het loket van de FOD Volksgezondheid of de FOD Buitenlandse Zaken om uw document te krijgen; u hoeft enkel te wachten op een mail van de FOD Buitenlandse zaken met vraag tot elektronische betaling.
 5. Wanneer de betaling is uitgevoerd, ontvangt u een bevestigingsmail van de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse zaken , met de link om uw document te downloaden.

De FOD Volksgezondheid levert in de meeste gevallen dus geen documenten meer af; het is de FOD Buitenlandse Zaken die uw dossier afwerkt. U vindt alle informatie over de legalisatieprocedure op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Behandelingsduur

Hou er rekening mee dat de verwerkingstijd van een legalisatie-aanvraag bij de FOD Volksgezondheid 5 werkdagen in beslag kan nemen. We raden u aan om uw aanvraag op tijd in te dienen. Legalisaties worden nooit ter plaatse opgemaakt.