Warning: this event is over. Registration is no longer possible.

Marien zwerfvuil is een wereldwijd probleem dat steeds groter wordt. Elk jaar belandt er wereldwijd gemiddeld 8 miljoen ton plastic afval in zee, ofwel elke minuut een volle vrachtwagen afval. Plastics blijven tot 450 jaar aanwezig, en de kleine fragmenten verdwijnen zelfs nooit helemaal. Marien zwerfvuil vermijden en verminderen staat hoog op de nationale en internationale agenda.

Op zondag 10 februari 2019 organiseerden de FOD Volksgezondheid - dienst Marien Milieu en de Minister van Noordzee Philippe De Backer een conferentie over marien zwerfvuil tijdens de Belgian Boat Show. Sprekers uit verschillende hoeken lichtten de omvang van dit probleem en de acties die al worden ondernomen toe. De presentaties zijn hier beschikbaar:

Bezoek nog van 15 tot 17 februari de stand (nr. 5147) van de FOD Volksgezondheid – dienst Marien Milieu op de Belgian Boat Show. U kan er als booteigenaar het Blue Flag-charter ondertekenen in ruil voor het vlagje van de duurzame booteigenaar. Kids kunnen deelnemen aan een leuke quiz en een duurzaam cadeautje winnen.  

Meer info:

Meer info over de sprekers

Prof. Colin Janssen (Universiteit Gent)

Prof. Colin Janssen mag gerust een referentie genoemd worden op vlak van marien zwerfvuil en wordt in binnen- en buitenland gevraagd voor zijn expertise. Hij doet reeds onderzoek sinds 2007 en de laatste jaren komt er meer en meer aandacht voor het onderzoek naar microplastics.

Simon Reijniers is werkzaam als projectmanager bij GoodPlanet, waar hij verantwoordelijk is voor het programma Blue Flag

 “Met Blue Flag zetten we in op sensibilisering en verduurzamen van de stranden, jachthavens en booteigenaars. Dit onder andere op vlak van afvalmanagement. Zowel aan de kust zelf als op de binnenwateren zijn we dus actief. Verplichtingen naar faciliteiten (zoals aantal vuilnisbakken, niveau van properheid, etc.) van stranden/jachthavens evenals naar het sensibiliseren van bepaalde aspecten naar de toeristen zit als basis in Blue Flag”

Sven Fransen is bestuurder in Wind en Watersport Vlaanderen, uitbater van surfclub Windekind en organisator van Eneco Clean Beach Cup.

“Wat is begonnen met de organisatie van Eneco Clean Beach Cup is intussen uitgegroeid tot het uitdenken en opzetten van cluboverstijgende initiatieven (strandopruimacties , Clean Beach Cinema). We geven verschillende doelgroepen “clean beach classes” of toekomstkunde. We willen werken maken van een horeca zonder single-use plastics en bouwen aan een eigen duurzaamheidslabel voor watersportclubs.“

Herlinde Vanhoutte heeft meegewerkt aan het opstellen en uitvoeren van het federaal actieplan  marien zwerfvuil

“De overheid heeft een belangrijke rol in de strijd tegen marien zwerfvuil. Niet alleen neemt zij een breed scala aan maatregelen, ze speelt ook een belangrijke rol in het maatschappelijk debat: bij het probleem van marien zwerfvuil is iedereen verantwoordelijk en het is overal aanwezig, ook in zoet water. De overheid moet daarom in direct contact staan met elk niveau, van burger tot internationale organisatie, en hen gepast ondersteunen in deze problematiek.”