Worden ook de psychotherapeuten erkend en wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
De psychotherapie wordt omschreven als een behandelvorm binnen de geestelijke gezondheidszorg en niet als een afzonderlijk gezondheidszorgberoep met een erkenning. De psychotherapie mag uitgeoefend worden door personen die reeds beschikken over een beroepstitel en voldoen aan bepaalde voorwaarden (zie verder).

Wie mag de psychotherapie beoefenen?
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee groepen:

 1. Alle personen die vanaf het academiejaar 2017-2018 hun studies aanvatten en aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - zij beschikken over een erkenning als arts, klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog;
  - zij hebben een bijkomende specifieke opleiding in de psychotherapie van minimum 70 ECTS gevolgd aan een universiteit of hogeschool;
  - ze hebben een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd van minstens 2 jaar voltijdse uitoefening (of het equivalent in geval van deeltijdse uitoefening).
 2. Voor alle personen die reeds aan de slag zijn als psychotherapeut of die uiterlijk in het academiejaar 2016-2017 hun studies aanvatten worden verworven rechten voorzien .

Zowel personen met een gezondheidszorgberoepstitel (WUG-titel) als personen zonder een gezondheidszorgberoepstitel (niet-WUG-titel) komen in aanmerking voor verworven rechten.
Er zal echter wel een verschil zijn op het vlak van de uitoefening naargelang de beoefenaar van de psychotherapie al dan niet over dergelijke titel beschikt (zie verder).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen als ik reeds aan de slag ben als psychotherapeut of uiterlijk in academiejaar 2016-2017 mijn studies aanvang . Met andere woorden: welke verworven rechten worden voorzien?  (zie ook het schema)

Er worden 3 categorieën van verworven rechten voorzien:

 1. Personen die uiterlijk academiejaar 2015-2016 hun studies hebben beëindigd, mogen de psychotherapie (blijven) uitoefenen onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht beëindigd;
  -ze kunnen uiterlijk op 1/09/2018 een bewijs van uitoefening van de psychotherapie voorleggen.
 2. Personen die op 1 september 2016 een specifieke opleiding in de psychotherapie hebben aangevat of  tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze beëindigen een specifieke opleiding psychotherapie met vrucht.
 3. Personen die op 1 september 2016 een opleiding van minimaal bachelorniveau hebben aangevat of tijdens het academiejaar 2016-2017 aanvatten onder volgende voorwaarden:
  - zij beschikken over een WUG-titel van minimaal bachelorniveau of over een niet-WUG-titel van minimaal bachelorniveau;
  - ze hebben de specifieke opleiding psychotherapie (70 ECTS) met vrucht beëindigd;
  - ze hebben een professionele stage in het domein van de psychotherapie gevolgd  van minstens 2 jaar voltijdse uitoefening.

Kan ik de psychotherapie blijven uitoefenen als ik een gezondheidszorgberoepstitel heb (WUG-titel)?
Personen met een gezondheidszorgberoepstitel overeenkomstig de wet van 10 mei 2015 die over verworven rechten beschikken zoals hierboven omschreven, kunnen autonoom de psychotherapie (blijven) uitoefenen.

Kan ik de psychotherapie blijven uitoefenen als ik geen gezondheidszorgberoepstitel heb (niet- WUG-titel)?
Personen zonder gezondheidszorgberoepstitel die over verworven rechten beschikken zoals hierboven omschreven, kunnen enkel psychotherapeutische handelingen stellen onder supervisie van een autonoom beoefenaar van de psychotherapie in interdisciplinair verband met regelmatige intervisie. 

Opgelet!
Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 16 maart 2017 geoordeeld dat personen die op 1/09/2016 reeds de psychotherapie uitoefenden maar niet in aanmerking komen voor een verworven recht omdat ze niet aan de voorwaarden beantwoorden, de psychotherapie verder mogen blijven uitoefenen zonder bijkomende voorwaarden.

Is er een specifiek visum vereist voor de uitoefening van de psychotherapie?
Er is geen specifiek visum vereist voor de uitoefening van de psychotherapie. De beoefenaars van de psychotherapie met een gezondheidszorgberoepstitel beschikken reeds  over het visum dat bij hun beroepstitel hoort.

SCHEMA VERWORVEN RECHTEN