De Europese Commissie organiseert tot 6 mei 2019 een openbare raadpleging over de wetgeving inzake materialen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen. Die raadpleging is gericht op de consumenten, op de bedrijven die actief zijn in de voedingsindustrie en op de betrokken overheidsinstellingen.

Alvorens ze geconsumeerd worden, komen de voedingsmiddelen in contact met verschillende soorten materialen. Die materialen worden “materialen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen" (FCM) genoemd, en worden aangetroffen in verpakkingen, keukengerei, servies en andere recipiënten die worden gebruikt tijdens de verschillende processen voor de productie, verwerking, opslag, bereiding en distributie van de levensmiddelen.

Het gebruik van deze materialen wordt gereglementeerd door een geharmoniseerd Europees juridisch kader met betrekking tot de veiligheid van de FCM en de vereisten inzake etikettering en traceerbaarheid. Deze wetgeving zorgt voor een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de consument en ziet toe op de goede werking van de interne markt.

De openbare raadpleging maakt deel uit van de evaluatie van de door de Europese Commissie ingevoerde wetgeving inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen en heeft tot doel de standpunten van de consumenten weer te geven.

Meer informatie over de openbare raadpleging (klik op deze link)