Met de golven rollen niet alleen schelpen en natuurlijke aanspoelsels op het strand, maar helaas ook veel van ons afval. Deze folder belicht beide soorten strandvondsten en geeft tips over wat je zelf kan doen om onze zee te beschermen.

De folder is een uitgave van de provincie West-Vlaanderen en de FOD Volksgezondheid en is beschikbaar bij de diensten Toerisme of logiesuitbaters aan de kust.